Νέα ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Δράμας ΕΔΩ

https://drive.google.com/file/d/1DMF7TfRz_E7naf8cuwD6bNST2KW3avDT/view?usp=drivesdk

εναρξη αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην Α Γυμνασίου σχ έτος 2022-2023

οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά αλλά και δια ζώσης 

προσοχη χρειάζονται και οι δυο υπογραφές γονέων εκτός περιπτώσεως που υπάρχει δικαστική απόφαση για την επιμέλεια από έναν 

ktirio3

 

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021,

οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών

από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 μέχρι τις 14:00

(γιατί αμέσως μετά θα σταλούν στο υπουργείο.)

υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Συγκεκριμένα υποβάλλουν:

1. την αίτηση (σε μορφή word ή pdf – συμπληρωμένη ηλεκτρονικά όχι χειρόγραφη – για να είναι πιο ευανάγνωστη). Μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ

2. λογαριασμό ΔΕΚΟ (τηλεφώνου, ρεύματος, ύδρευσης, κινητού) ή το Ε1 ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους (ως επισυναπτόμενο χωριστό αρχείο – όχι πάνω στην αίτηση ή σε συνέχεια αυτής).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το προσωπικό τους mail (όχι mail μαθητών, ή αδελφών)) στο Μουσικό Σχολείο.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του σχολείου είναι: 

Δοκιμαστικό άρθρο στην δοκιμαστική κατηγορία